Malawi

  • Malawi

Reis naar Malawi met steun voor lokale projecten

Al voor de tweede keer reisden de leerkrachten A. Vancraeynest en H. Desmet met enkele leerlingen naar Malawi. Via allerlei voorafgaande acties, zoals bv. een tombola en een gezond ontbijt, zamelt de groep geld in om er voornamelijk enkele projecten in kleuterscholen mee te ondersteunen. Ter plekke maken de leerlingen ook kennis met de bevolking en de cultuur en engageren ze zich om actief hun steentje bij te dragen bij bepaalde activiteiten.


Voor meer info: http://iformalawi.weebly.com/