Wie staat voor je klaar?

  • Groepsfoto20162017

Mevrouw A. Vergote

directeur campus Centrum
Waarvoor is zij verantwoordelijk?

  • algemene organisatie en coördinatie campus Centrum,
  • financieel beleid,
  • infrastructuur,
  • schoolvisie,
  • personeelsbeleid.
   Vergote Ann

De heer P. Costenoble
 en L. Vandelanoitte 
(eerste graad)

Mevrouw M. Decock (tweede graad)
De heer Y. Scheyving (derde graad)


Pedagogische directeurs
Waarvoor zijn zij verantwoordelijk?

  • verantwoordelijk voor zorg en tucht,
  • opvolgen van leerlingen,
  • praktische organisatie van het schoolgebeuren.
Luk en Peter Decock Maaike Scheyving Yannick
Mevrouw M. Decock

Vestigingsdirecteur

Waarvoor is zij verantwoordelijk?
  • Eerste aanspreekpunt voor de praktische kant van dagelijkse gebeurtenissen
   Decock Maaike

De heer Vandecasteele en mevrouw Decock

- Graadcoördinatoren


- Wat doen zij?

In overleg met de directie helpen zij het schoolbeleid mee uitstippelen en uitvoeren.
graadcoordinatoren

De heer Boeve en mevrouw Pottier


- Leerlingenbegeleiders


- Wat doen zij?


Dagelijks staan zij leerlingen bij die geholpen willen worden op het vlak van studie en sociale en persoonlijke problematiek.
leerlingenbegeleiders

- Ondersteunend personeel


- Wat doen zij?

• Studie en pauzes bewaken,
• Veiligheid garanderen op school,
• Leerlingenadministratie en secretariaatswerk,
• Onthaal,
• Kopiëren,
• Schoolboeken aankopen en verdelen,
• …
ondersteunend personeel

(van links naar rechts)

Katrien Lannoye, Claire Van Hove, Jeroen Tant, Katrien Van Acker, Hilde Degoe en Ingrid Laleman.


- GOK-team (Gelijke OnderwijsKansen)

- Wat doen zij?


In overleg met de directie bieden zij de leerkrachten allerlei ondersteuning aan die kan ingezet worden om leerlingen met een bepaalde achterstand te laten bijbenen.
 (van links naar rechts)

 Claire Van Hove, Meggie Sinnaeve, Tom Boeve, Vanessa Deduytsche, Maaike Decock,  Annick Pardo, Jo Martens


GOK-team 2017

Mevrouw Dekien

- Mentor nieuwe leerkrachten en interimarissen

- Wat doet zij?


Deze collega zorgt voor de opvang, omkadering en aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten en interimarissen.
Dekien Heidi

Mevrouw Jonckheere en de heer Desmet

- Ict-coördinatoren en beheerder Smartschool

- Wat doen zij?


De heer Desmet onderhoudt dagelijks het computerpark op school, alsook zorgt hij or een vlekkeloze werking van de software en het beheer van de opgeslagen documenten op de schoolserver.

Mevrouw Jonckheere staat in voor het beheer van het digitaal platform Smartschool en de schoolwebsite.
   ictcoordinator

Mevrouw Deduytsche

- Verantwoordelijke public relations

- Wat doet zij?


Deze collega werkt in samenwerking met collega’s en directie het schoolkrantje uit.

Zij contacteert ook de pers voor publicatie van schoolnieuws.

Verder brengt zij tekst en beeldmateriaal aan voor de schoolwebsite en vult zij de Facebookpagina van de school aan met een overzicht van de recentste activiteiten.
Deduytsche Vanessa