SAMEN GROEIEN

FUTUREPROOF@SJO

Als school vinden we het belangrijk om onze leerlingen aan te zetten tot creatief denken, om hen met plezier te laten leren. Dat doen we door samen met jullie te werken aan het ontwikkelen van jouw leervaardigheden, je sociale vaardigheden en later natuurlijk ook richtingsspecifieke vaardigheden. In Sint-Jozef word je voorbereid op een richting in één van de volgende studiegebieden: Handel, ICT, Personenzorg, Lichaamszorg, Mode of Toerisme. We bieden richtingen aan die voorbereiden op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt.

PROJECTS@SJO

In Sint-Jozef kiezen we er voor om alle leerlingen van de 1e graad te laten groeien door samen te werken aan projecten. In onze LABS Business & IT, Social Skills en Explore word je via verschillende projecten uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan, om te ontdekken, om bij te leren en te groeien! Benieuwd? Je leest er meer over in de volgende bladzijden.

ICT@SJO

In de algemene vakken wordt de leerstof concreet en praktisch benaderd. Je krijgt bovendien de tijd om de basiskennis rustig te verwerken en toe te passen. In het lesuur Versterken en Verdiepen bekijken we samen met jou hoe we je in de vakken Nederlands, Frans en wiskunde sterker kunnen maken of net verder kunnen uitdagen. Dit alles gebeurt met een sterke ICT-ondersteuning. Voor heel wat vakken neemt de leraar jullie regelmatig mee naar één van onze computerlokalen. Door deze geïntegreerde ICT-aanpak bereiden we jullie voor op een toekomst waarin ICT een steeds grotere rol speelt.

Een toekomst waarin
ICT een steeds grotere
rol speelt.

BEYOURSELF@SJO

Op school leren én leven we samen. In Sint-Jozef helpen we je groeien op beide vlakken. We werken aan jouw welbevinden en weerbaarheid op school en daarbuiten. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn in onze beschermde schoolomgeving. We leren onze leerlingen hoe ze iemand kunnen aanspreken met hun vragen of problemen want in onze school is iedereen aanspreekbaar.

STUDY@SJO

‘Talent in leren, talent in leven’? TILL! Hier helpen we jou ontdekken wie je bent en wat je kan. Daarnaast leren we je in het vak TILL je leerstof plannen, ordenen en structureren. Je krijgt heel wat studietips én we leren je hoe ze te gebruiken. Bovendien krijg je ook in de verschillende vakken heel wat studietips, want Frans leer je natuurlijk op een andere manier dan wiskunde. En in de projecten zijn vooral het plannen én organiseren heel belangrijk. Na de lessen kan je avondstudie volgen. Je kan er in alle rust studeren, een taak maken op pc of samen met andere leerlingen een groepswerk maken. Onze studiecoach helpt je op weg als het maken van een goede planning of het starten aan je opdracht niet zo goed lukt. We helpen je graag zoeken naar de juiste aanpak voor elk vak én elk project. Zo werken we samen aan jouw groei.

HOME@SJO

Sint-Jozef is een warme school waar je jezelf mag zijn en waar je jouw talenten kan ontwikkelen. We willen je de kans geven om te proberen, om de dingen ook eens anders aan te pakken, om te leren uit je ervaringen. Op die manier kan je bij ons groeien tot wie je wil zijn.

Wil je je graag inschrijven in SJO?