Petrus-En-Paulus-SJO-Onze-School-Pedagogisch-Project-Headerbeeld3

ONS PEDAGOGISCH
PROJECT

Sint-Jozef is een school die zich specialiseert in de sectoren: handel, ICT, lichaamsverzorging, mode en personenzorg. Dit zijn dynamische sectoren die niet ontsnappen aan de snelle maatschappelijke evoluties.

In ons pedagogisch project kan je lezen hoe wij er samen met jou willen voor zorgen dat je kan groeien tot wie je wil zijn. Dat willen wij samen met jou doen door samen te leren, samen te proberen en samen te zijn. Enkel zo kunnen we SAMEN GROEIEN.

SAMEN LEREN

Elk kind leert fietsen, vol verwondering en met vallen en opstaan. Als school vinden we het belangrijk om deze verwondering te behouden, om onze leerlingen aan te zetten tot creatief denken, om hen met plezier te laten leren.

We willen onze jongeren vormen tot competente volwassenen die beschikken over de nodige kennis én over de juiste vaardigheden. We leggen daarbij de focus op leervaardigheden en sociale vaardigheden, aangevuld met de nodige richtingsspecifieke competenties. In deze competentiegerichte vorming is uiteraard een belangrijke rol weggelegd voor de leerkrachten. Het zijn mensen die het beste uit jezelf naar bovenhalen. Een leerkracht is niet enkel een vakspecialist, maar ook een opvoeder, een coach en een inspirator. Onze leerkrachten krijgen dan ook steeds de kans om zich te verdiepen in de nieuwste technieken en evoluties op leerinhoudelijk en didactisch vlak. Zo kunnen ze onze leerlingen helpen hun kennis en competenties te ontwikkelen door middel van nieuwe, interactieve werkvormen; begeleid zelfstandig leren, remediërend leren …

Petrus-En-Paulus-SJO-Onze-School-Pedagogisch-Project-Samen-Leren
Petrus-En-Paulus-SJO-Onze-School-Pedagogisch-Project-Samen-Proberen

SAMEN PROBEREN

Jongeren zijn volop bezig met opgroeien, leren, zichzelf ontplooien. Op onze school willen we dan ook voldoende aandacht besteden aan dit proces.

Omdat dit proces er ook een is van vallen en opstaan, willen we je voldoende kansen geven. We willen je de kans geven om te proberen, om de dingen ook eens anders aan te pakken, om te leren uit jouw ervaringen. Daarom vinden we het heel belangrijk om een zorgzame school te zijn, een school waarin je de kans krijgt om jezelf te leren kennen en om zelf te groeien tot wie je wil zijn.

SAMEN ZIJN

We willen een warme school zijn waar je, als leerling, graag naartoe komt, waar je jezelf kan zijn en waar je jouw talenten verder kan ontwikkelen.

Je goed voelen op school dat vinden wij essentieel. Door te zorgen voor ontmoeting, communicatie en dialoog werken we aan een school waar onze leerlingen in een open klimaat met respect voor elkaar leren omgaan met verschillen in schoolloopbaan, interesse, afkomst, uiterlijk, geaardheid … We willen je de verantwoordelijkheid geven om met een open geest met deze verschillen om te gaan in een boeiende en uitdagende maatschappij. Gerespecteerd worden en respect tonen voor anderen, dat is voor ons een zinvol engagement.

We zijn een katholieke school die gelooft dat de christelijke waarden een belangrijke inspiratiebron zijn. We vertrekken vanuit deze achtergrond om jongeren waarden en zingeving mee te geven. We doen dat met eerbied en aandacht voor andere zingevingmodellen.

Petrus-En-Paulus-SJO-Onze-School-Pedagogisch-Project-Samen-Zijn

STUDIEAANBOD

1

1STE GRAAD

Benieuwd naar onze eerste graad? Bekijk hier hoe je kan groeien tot wie je wil zijn!

2

2DE GRAAD

Ontdek onze studierichtingen in de 2de graad!

3

3DE GRAAD

Benieuwd naar ons studieaanbod in de 3de graad?

Wil je graag meer info of een persoonlijke rondleiding?