Levenenleren

LEVEN EN LEREN

Als school vinden wij het belangrijk om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. Soms heeft een leerling het moeilijk, lukt het even niet om op een goede manier les te volgen, heeft een leerling extra ondersteuning nodig bij het studeren of bij het maken van een juiste studiekeuze.

Als leerling kan je steeds terecht bij onze zorgcoördinatoren: mevrouw Pottier, de heer Boeve en mevrouw Baguet. Zij zoeken samen met de leerling naar de juiste aanpak. De zorgcoördinatoren werken samen met leerlingen, leerkrachten, directie en het CLB. Ook ouders kunnen bij de zorgcoördinatoren terecht.

Sommige leerlingen hebben het (omwille van leer- en of ontwikkelingsmoeilijkheden) moeilijker om te leren. Leerlingen kunnen hier, naast een brede basiszorg, ook extra ondersteuning krijgen. De klassenraad en de zorgcoördinatoren stellen, samen met de leerling en de ouders, een individueel begeleidingsplan op waarin alle extra begeleidende en ondersteunende maatregelen opgenomen worden. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.

De zorgcoördinatoren zijn bereikbaar via Smartschool, telefonisch of via e-mail:

emma.pottier@ppsjo.be

tom.boeve@ppsjo.be

melissa.baguet@ppsjo.be

Petrus-En-Paulus-SJO-Onze-School-Wieiswie-Pottier
Petrus-En-Paulus-SJO-Onze-School-Wieiswie-Boeve
Petrus-En-Paulus-SJO-Onze-School-Wieiswie-Baguet

STUDIEAANBOD

1

1STE GRAAD

Benieuwd naar onze eerste graad? Bekijk hier hoe je kan groeien tot wie je wil zijn!

2

2DE GRAAD

Ontdek onze studierichtingen in de 2de graad!

3

3DE GRAAD

Benieuwd naar ons studieaanbod in de 3de graad?

Wil je graag meer info of een persoonlijke rondleiding?