Petrus-En-Paulus-SJO-Onze-School-Studie-Headerbeeld

NASCHOOLSE STUDIE

Van maandag tot en met donderdag kunnen leerlingen na de lessen nog een uur avondstudie volgen onder de begeleiding van onze studiecoach. Op vrijdagavond is er geen avondstudie.

Bij het afhalen van de boeken eind augustus krijgt u 2 formulieren mee: één waarop u meedeelt of de leerling al dan niet in de avondstudie blijft en tot wanneer; één waarop u vermeldt of uw zoon/dochter in de proefwerkstudie blijft.

Ook tijdens de proefwerken wordt er in de namiddagstudie voorzien. Daartoe krijgt u elk trimester een document opgestuurd dat u kan invullen. Dit document moet tijdig ingevuld en ondertekend worden, zoniet telt de keuze bij aanvang van het schooljaar.

Beide ingevulde documenten zijn bindend: een leerling die hiervan wil afwijken moet dit vooraf
aanvragen met een geschreven verklaring van de ouders. Bij onvoorziene omstandigheden kunnen de ouders ook telefonisch verwittigen.

Elke afwezigheid wordt schriftelijk verantwoord door een ondertekende verklaring van de ouders. Deze bevat duidelijk de naam, voornaam, klas, datum en reden van afwezigheid. Wie driemaal onwettig afwezig was in de avondstudie krijgt strafstudie.

Leerlingen die in de studie blijven ontvangen nog een afzonderlijk reglement van de avondstudie.

Leerlingen die niet bereid zijn om te werken tijdens de studie, zullen geweigerd worden. De ouders zullen hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden.

Naast de gewone avondstudie wordt ook werkstudie voorzien. Leerlingen van wie de klassenraad oordeelt dat het maken van taken en de voorbereiding op toetsen beter onder begeleiding op school gebeurt, worden verwacht in de werkstudie. De bedoeling van deze werkstudie is dat de leerling betere resultaten behaalt zodat de slaagkansen vergroot worden.

STUDIEAANBOD

1

1STE GRAAD

Benieuwd naar onze eerste graad? Bekijk hier hoe je kan groeien tot wie je wil zijn!

2

2DE GRAAD

Ontdek onze studierichtingen in de 2de graad!

3

3DE GRAAD

Benieuwd naar ons studieaanbod in de 3de graad?

Wil je je graag inschrijven in SJO?