De klassen 1SKb en 1BIT gingen op biotoopstudie - SJO - Petrus & Paulus