Podcastproject: Audiotour door Oostende

De leerlingen van Taal en Communicatie werkten een audiotour uit.

De leerlingen van 2X leerden de stad en de verschillende overheidsinstanties kennen met behulp van de uitgewerkte wandelingen die uitgeschreven en ingesproken werden door de leerlingen van 3TC.

Deze wandeling sloot aan bij de leerstof in 2X voor het vak economie en organisatie.